en English

sự nghiệp

Tham gia nhóm của chúng tôi và là một phần trong sứ mệnh của chúng tôi

TẠI SAO làm việc với chúng tôi

Chúng tôi đang cố gắng khuyến khích: Sự độc lập, Tăng trưởng và Phát triển của nhân viên.

Chúng tôi coi trọng nhân viên của mình; chúng tôi lắng nghe họ và làm cho công việc trở nên thú vị.

Tài chính
Bảo vệ

Thưởng hiệu suất cao với các ưu đãi khác nhau 

Sự phát triển &
Phát triển

Hỗ trợ giáo dục và cơ hội học tập

Gia đình
& Quan tâm

20 ngày nghỉ phép năm & 21 ngày nghỉ ốm có lương

Sức khỏe cá nhân
& An sinh

Kế hoạch bảo hiểm y tế

Sự kiện doanh nghiệp
& Các hoạt động

Tiệc công ty và đi chơi nhóm

Thân thiện
Cuộc sống văn phòng

Đồ ăn nhẹ, đồ uống và văn phòng hoàn toàn mới thoải mái

giá trị của chúng ta

Công nhận
Bao gồm
Sự hiểu biết
Sự tôn trọng
Xuất sắc